Vejarbejde på vej til tre af Valbys store veje

PÅ VEJ. Bilister og andre myldretidstrafikanter må snart forberede sig på at finde tålmodigheden frem. I løbet af foråret begynder nemlig omfattende renoveringer på tre af Valbys centrale veje.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

RENOVERINGER: Da budgetparterne bag budgettet for 2018 skulle fordele årets kommunale kroner i efteråret sidste år, blev de enige om at afsætte 32 millioner til nogle meget omfattende renoveringer af tre vejstrækninger forskellige steder i Valby.

Vejene, der snart vil være underlagt vejarbejde er Gammel Køge Landevej, Ålholmvej og Peter Bangs Vej. Hvornår hvornår arbejdet på de nedslidte strækninger helt præcist går i gang, afhænger meget af vejret. Sikkert er det dog, at det vil blive engang i løbet af dette forår. Det skriver Valby Lokaludvalg på sin hjemmeside.

De mest trængende veje

Valbys tre strækninger med vejarbejder er en del af Københavns Kommunes genopretningsprogram ’Et løft til vejene’. De er udvalgt på baggrund af deres tilstand, som er blevet vurderet til at være så dårlige, at genopretningen må ske nu, så man undgår, at nuværende skader udvikler sig.

For at undgå at skulle grave vejene op flere gange, har kommunen besluttet at renovere fra facade til facade, hvilket inkluderer afvanding og brønde, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbaner.

Sikrer også mod skybrud

Ved renoveringen får strækningerne udlagt støjreducerende asfalt. Arbejdet mindsker desuden skader forvoldt af skybrud og problemer med rotter.

- læs flere artikler > artikel oversigt...