Om Valby Bladet

Avisen er en del af Søndagsavisen.

Det er din lokale ugeavis under Søndagsavisen Lokale Medier, der lægger nyhedsfundamentet for avisen og sørger for, at der er attraktive, lokale tilbud på siden.

Grundtanken bag avisen er at tilbyde en lokal platform, hvor du kan finde både relevant indhold og gode tilbud. Præcis som du kender det fra din lokale ugeavis.

Ansvarshavende chefredaktør for avisen er Gorm W. Flyvholm, adm. direktør for North Media og ansvh. chefredaktør for Søndagsavisen.
Søndagsavisen er en selvstændig sektor under Northmedia.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan Avisen fungerer, er du velkommen til at kontakte din lokale ugeavis: red@valbybladet.dk.

- læs flere artikler > artikel oversigt...