Gåturen gør dig klogere på kunstens Valby

BYDELSKUNST. Lokaludvalget har kortlagt Valbys kunstværker og er nu klar til at invitere på fire kunstvandringer i 2500. De første to begynder denne weekend og handler om henholdsvis kunstens fortællinger og dens rolle i byrummet.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

KUL’GÅ’TUR: I november satte Valby Lokaludvalg sig for at kortlægge bydelens kunstværker i det offentlige rum med projektet ’Kunst i Valby.

En idé, der udsprang af, at lokaludvalget mente, Valbys mange flotte kunstværker fortjener at blive trukket frem i lyset, så flere kan få glæde af dem.

Arbejdet er nu mundet ud i fire kunstneriske byvandringer over to weekender i april. De to første ligger i den kommende weekend.

Kunstens fortællinger

På lørdag 14. april viser cand. mag. i kunsthistorie Mette Møller Jørgensen rundt på en kunsttur, der ser nærmere på de store fortællinger i kunsten.

Kunst kan gengive historiske og mytiske fortællinger og anekdoter, og giver med sin billedfremstilling liv og karakter til de enkelte historier. Fra de bibelske fortællinger til eventyrets trolde og hverdagslivets historier.

Kunstturen begynder klokken 15.00 og varer cirka halvanden time. Mødestedet er på Kirkevænget foran Jesuskirken.

Kunstens rolle i byrummet

Søndag 15. april er det Sara Glahn, der viser rundt. Hun er billedkunstner og cand. pæd. i didaktik og materiel kultur.

På denne kunsttur kommer det derfor til at handle om byrummet som fysisk rum og hvilken rolle kunsten spiller heri.

På turen bliver der diskuteret, hvordan kunsten kan være med til at skabe et byrum, der indbyder til aktivitet og samvær. Og hvordan kan kunsten være med til at skabe identitet til det område, værket står i?

Denne kunsttur begynder klokken 15.00 og varer cirka halvanden time. Mødestedet er Valby Station ved tunnelen for enden af Skolegade.

- læs flere artikler > artikel oversigt...