LOKALDEMOKRATERNE: Anders er lokaludvalgets kulturelle wildcard

VALBYKULTURENS STEMME. Anders Jørgensen havde kun boet få år i Valby, da hans nysgerrighed og kulturiver lokkede ham med til forrige opstillingsmøde i Valby Lokaludvalg. Han blev snart medlem og har knoklet for valbykulturen siden.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

DET LOKALE VALG: Da Anders Jøgensen flyttede til Valby i 2012, begyndte han snart at undre sig over, hvorfor en bydel med tæt på 52.000 borgere ikke havde et godt spillested med plads til koncerter. Da han en dag så, at der skulle være valg til Valby Lokaludvalg, besluttede han sig for blive klogere på, hvad det indebar:

»Det specielle med mig var, at da der sidste gang var valg til lokaludvalget, tog jeg derop, fordi jeg som tilflytter var nysgerrig efter at se, hvad det var for nogle ildsjæle, der var med i det der lokaludvalg, der jo rammesætter og er med til at sætte ting i gang. Jeg var sådan lidt nysgerrig med mine kulturbriller på, kan man sige,« fortæller Anders Jørgensen.

Lokaludvalgets wildcard

Det, der begyndte som en kulturel nysgerrighed, blev dog snart til meget mere. Som medlem af en lille sports- og kulturforening begyndt Anders Jørgensen nemlig som suppleant i Valby Lokaludvalg:

»Jeg var nok lidt af et wildcard i begyndelsen, men så skete der det, at der var et medlem, der blev længerevarende sygemeldt, og så trådte jeg ind på pladsen. Da der var gået et halvt års tid i den position, blev vi enige om, at jeg skulle være fuldbyrdet medlem,« siger han.

Tirsdagsmusik i kirken

Som medlem af Valby Lokaludvalgs Kultur- og Idrætsudvalg er det stadig kulturen, der fylder meget på Anders Jørgensens dagsorden:

»Nogen medlemmer går meget op i lokalpolitiske emner som vejtræer, Ny Ellebjerg Station, og hvor høje kantsten må være. Det har jeg mega stor respekt for, men min indgang er nok mere, at jeg kommer ind med et kulturafsæt. Jeg tænker meget i, at lokaludvalget er et godt sted at arbejde med fællesskab og aktiviteter, der hvor jeg bor. Her lærer jeg jo alle mulige gode folk at kende, så vi måske sammen kan skabe noget,« konstaterer han.

Som lokalkulturens fortaler kunne Anders Jørgensen dog godt tænke sig et spillested til de musikere han med egne ord kalder ’Lille Vega-navne’. Et sted, han lidt selv var med til at skabe for fire år siden:

»En dag opdagede jeg, at Timotheuskirkens præst, Stine, havde lavet tre koncerter i kirken med sådan nogle musikere, som jeg gik og savnede i Valbys koncertbillede. Jeg foreslog, at vi gik sammen og lavede en koncertrække med ’Lille Vega-navne’, hvor konceptet var, at de foregik i kirken om tirsdagen. Det blev så til Timotirsdage,« siger Anders Jørgensen og fortsætter:

Kulturen har det godt

»Nu er Timotirsdage mit eget projekt, men generelt synes jeg, vi i lokaludvalget har fået gjort noget godt for det kulturelle område de senere år. Jeg tror godt, man kan sige, at der var en nedgangsperiode i Valby Kulturdage for en tre år siden, men så begyndte vi at satse mere på det. Blandt andet har vi sat flere penge af til, at arrangører kan komme på banen, og det har givet noget swung i Kulturdagene.«

Spørger man Anders Jørgensen, hvordan det går valbykulturen i dag, lyder svaret, at han synes, den lever og har det godt. Og når spørgsmålet går på kulturens dagsorden de næste fire år, står særligt en ting højt på listen:

»Vi ved, at biblioteket skal have en ny fremtid her i Valby. Det blev jo først droppet i Smedestræde, men de næste fire år knokler vi videre med at få det til Toftegårds Plads,« siger Anders Jørgensen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...